SZKOLENIA (AKADEMIA TALARO)

POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ
POKAŻ MI, A ZAPAMIĘTAM
POZWÓL MI ZROBIĆ, A ZROZUMIEM

W Talaro sukcesywnie to wdrażamy
Jak każdy rynek, również ten narzędzi zmienia się bardzo dynamicznie. Naszym celem poza tradycyjną codzienną działalnością spółki jest edukacja i szkolenia organizowane dla naszych stałych Klientów i Partnerów. Wychodzimy z założenia, że nie ma lepszego sposobu na zwiększenie efektywności jak wymiana doświadczeń ludzi z tej samej branży.

Dzisiejszy dostęp do informacji, często stawia nas klientów przed wielkim znakiem zapytania. Sprzeczne i zazwyczaj błędne informacje w internecie jak i innych mediach często kończą się licznymi pytaniami. Wychodzimy naprzeciw w celu przekazania odpowiedniej wiedzy i KNOW HOW.

SZKOLIMY, PRZEDSTAWIAMY NOWOŚCI I ROZWIĄZANIA

Nowości usprawniające pracę w branży narzędziowej pojawiają się non stop. Oszczędzają czas, pieniądze, powodują, że czynnik ludzki np. przy produkcji czy montażu staje się mniej zawodny i efektywniejszy.

Zasada naszych spotkań jest prosta. Jasno określamy cel, idziemy za ciosem, robimy to wytrwale i aż do efektów.

Do zobaczenia na szkoleniu!